Kulturní památky

Úvod
Obecní úřad
 • Informace OÚ
 • Úřední deska
 • Historie
 • Velemyšleves
 • Zámek
 • Současnost
  Kontakty
  Vyhlášky
  Fotogalerie

  Na území obce Velemyšleves se nalézají tyto nemovité kulturní památky chráněné státem:

  Velemyšleves - V obci se nachází mnoho státem chráněných památek: socha sv. Josefa (na fotografii), kříž se sochou Panny Marie, dům č.p. 66, socha sv. Jana Nepomuckého, areál bývalého zámku - zámecký park, sýpka, šatlava,tvrziště.


  Historická budova zámku již neexistuje a byla ze seznamu památek vyškrtnuta. Zámecký park rovněž zanikl, památková ochrana z něj však nebyla sejmuta. Sýpka je v dezolátním stavu.


  Minice  - V obci požívá statutu státem chráněné památky gotický kostel sv. Martina i s ohradní zdí, který byl postaven roku 1361 (na fotografii) a barokní kamenný kříž s Kristem - dílo z roku 1742, který se nachází na cestě ke kostelu a k Truzenicím.


  Zálezly - Mezi chráněné památky v obci se řadí  kamenný kříž s Pannou Marií (na fotografii), který byl  postaven roku 1785 u čp. 44.

  Aktualizováno dne: 9. 6. 2003