Současnost

Úvod
Obecní úřad
 • Informace OÚ
 • Úřední deska
 • Historie
 • Velemyšleves
 • Zámek
 • Památky
 • Kontakty
  Vyhlášky
  Fotogalerie
  umístění obce

  Statistické údaje:
  ZUJ: 566870
  ID obce: 17772
  Status města: Ne
  Počet částí: 4
  Katastrální výměra: 1642 ha
  Počet obyvatel: 293
  Počet obyvatel v jednotlivých částech obce:
     Minice: 17
     Truzenice: 28
     Velemyšleves: 235
     Zálezly: 14
  Pošta: Ne
  Škola: Ne
  Zdravotnické zařízení: Ne
  Policie: Ne
  Kanalizace: Ne
  Vodovod: Ano
  Plynofikace: Ne

  Velemyšleves - je největší z místních částí obce, leží na toku říčky Chomutovky. Bývala panským sídlem se zámkem s okrasnou zahradou, hospodářským dvorem, sýpkou, pivovarem a šatlavou. Dodnes zůstal zachován (ve velmi špatném stavu) pouze hospodářský dvůr, sýpka a šatlava. Dnešní Velemyšleves je typicky zemědělskou vesnicí.

  Původní náves Velemyšlevse na severním břehu Chomutovky zanikla v důsledku demolice několika bývalých statků. Dnes je vymezena pouze  několika domy a kostelem (založen 1887) na severní straně a pohostinstvím na straně západní. Několik větších statků zůstalo zachováno v ulici směřující západně k Zálezlům. Zbytek zástavby obce tvoří dvě lokality bytových domů z šedesátých let 20. století, dům s pečovatelskou službou pro seniory z osmdesátých let 20. století, chalupy a jen několik novodobých rodinných domků. Ze západu je obec uzavřena zemědělským areálem (strojový park), plochou zrušené česačky chmele a dvěma hřišti. Na jižní straně obce jsou dva areály živočišné výroby - bývalý zámecký hospodářský dvůr a novodobý areál.

  Minice - ztratily z původní zástavby více než polovinu. Na severním břehu Chomutovky se zachovala jednostranně obestavěná ulice, na jižním jen několik chalup a nad obcí areál kostela u silnice na Truzenice. Obě části vesnice spojuje most, směrem k Truzenicím přemosťuje Chomutovku ještě lávka pro pěší.

  Truzenice - tvoří jen jedna širší ulice ve funkci návsi (na jižním břehu Chomutovky), ve střední části vesnice je oproti původnímu stavu zástavba prořídlá, na levé straně je umístěna kaplička. Na severním břehu je vesnice uzavřena větším statkem. Obě části jsou spojeny mostem. Zástavbu obce tvoří většinou bývalé statky a dnes již i několik rodinných domků.

  Zálezly - jsou položené výše proti proudu Chomutovky. Rozkládají se z větší části na severním břehu, kde se zachovala část bývalé návsi s neogotickou kaplí (založena 1927) uprostřed, jižní část návsi zanikla. Zástavbu obou břehů tvoří převážně bývalé statky, v menším počtu i chalupy, obě části jsou spojeny mostem vybudovaným na začátku devadesátých let minulého století. Na jižním okraji vesnice je soukromý areál živočišné výroby.


  Služby
  V obci Velemyšleves se nachází dvě prodejny potravin a jedno pohostinství.

  Zemědělská výroba
  Zemědělskou výrobu na katastru obce realizují dva soukromí  rolníci - Miloslav Štípek starší a Waldemar Brudný.

  Sport
  Pro sport a rekreaci je vyčleněnou plochou fotbalové a volejbalové hřiště na západním okraji Velemyšlevse. Nově byla přímo v obci zřízena "Plocha pro sportovní vyžití obyvatel obce Velemyšleves" (v roce 2002), kterou vybudovali místní dobrovolní hasiči. Spolu s okolními obcemi se pořádají různé společné sportovní akce, organizaci zajišťují především místní hasiči. Příkladem jsou fotbalová utkání obcí Žíželice a Velemyšleves.

  Kultura
  V obci pro kulturní a společenské akce slouží především místní kulturní dům. Zejména hasiči zde pořádají různé akce (např. Maškarní bál, Mezinárodní den žen, Velikonoční zábava). Dále se v obci konají akce pořádané pro děti dospělé, jako např. zdobení vánočního stromku a jeho odstrojení, kácení máje apod.

  Dopravní spojení
  Dopravu obyvatel do okolních měst zajišťuje autobusová doprava. Územím projíždí tyto spoje:
  560370 Žatec - Most (a,b,c,e)
  520040 Chomutov - Velemyšleves (b,f)
  152100 Chomutov - Louny - Praha (a,d)
  560470 Žatec - Chomutov (a)

  Zastávky autobusů
  a - Velemyšleves, rozcestí (2 km, na silnici č.7 Praha-Chomutov)
  b - Velemyšleves
  c - Minice
  d - Minice, brána
  e - Truzenice
  f - Zálezly

  Zájmová sdružení měst a obcí ČR
  Obec Velemyšleves je členem dvou mikroregionů v rámci Euroregionu Labe. Jedná se o Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí Severních Čech a o Severočeské sdružení SESO. Obec je také členem Sdružení obcí LETIŠTĚ.

  Zaktualizováno 4.7.2003